Informace o nás

Název školy:            Mateřská škola Protivanov, příspěvková organizace

Adresa:                    U Školky 296, 798 48  Protivanov

Okres:                      Prostějov

Kraj:                         Olomoucký

Právní forma:           Příspěvková organizace

IČO:                          75 02 17 31

IZO:                           600 119 963        

E-mail:                       ms-protivanov@quick.cz, reditelna@ms-protivanov.cz 

Zřizovatel:                 Městys Protivanov

Počet žáků:                48

Kapacita školy:          60

 


Počet dětí 2011/2012 

 

Třída Počet dětí Protivanov Buková Bousín Niva Lipová Brno
 1. třída 20 17 3 0 0 0  0
 2. třída  19 15 2 0     0         1      1
 Celkem 39 32 5 0 0 1  1