O nás

Mateřská škola byla otevřena roku 1.9. 1978 v účelové budově typu Velox.


Kapacita: 60
Počet tříd: 2


30. června 1973 skončil polodenní provoz mateřské školy v Protivanově, který tu přetrvával dlouhá léta. V přízemí nové budovy základní školy, která byla 1.září 1973 otevřena, byla otevřena i celodenní dvoutřídní mateřská škola. 

1. září 1978 byla otevřena nová budova mateřské školy. Na výstavbě školy se vedle dodavatelů podílela řada protivanovských občanů.

Mnoho se za ta léta změnilo: Život a vývoj se nezastaví. Čekají nás další úkoly, které vyžadují usilovnou práci. Úspěchy se nedostaví přes noc, ale jako košatý strom rostou z každodenní práce. 

Škola je bez specializovaného zaměření. Pro naši práci. jsou východiskem děti .Ty jsou nejlepší propagací školy. Jejich spokojenost a příznivý pohled rodičů a veřejnosti na školu tou nejlepší reklamou.

Žijeme ve společenství obyvatel v nejvýše položené obci Drahanské vrchoviny v okrese Prostějov s klimatickými podmínkami sice drsnými, ale hluboce připoutanými k tomuto místu. Naši vesnici laskala vždycky nesmírná obětavost lidu, vděčnost k té kamenité půdě. Máme rádi tento drsný kraj. Máme radost z úspěchů všech z naší vesnice. Říkáme si, že naše vesnice , naše škola jsou hezké a jsme rádi když nám to řekne někdo jiný. A naším posláním je, věnovat se dětem, připravit jim dětství,na které budou vzpomínat jako na krásný začátek svého života.

Uznání a dík patří všem, kdo přispěl podle svých sil a možností, kdo se na pěkné spolupráci s MŠ, na podpoře škole v uplynulých letech o to zasloužili s tím, že žijeme jeden život v obci, kterou máme rádi. 

Ucházíme se o přízeň rodičů, zřizovatele i veřejnosti. Chceme uskutečňovat všechno co je v našich silách. Nejde nám o stavění neskutečných cílů. Potěší nás každá maličkost, která se podaří a je k užitku a pro radost.
Co se nám podařilo?

  1. Pracujeme na škole podle našeho svědomí, představ a schopností. Máme právo rozhodnout, jak postupovat, abychom děti dovedli k cíli, který si určíme. Jsou tu podmínky pro otevřenost školy. Škola vnímá své okolí, region, reaguje na podněty

  2. Je dán prostor pro autonomii školy. Škola může uplatnit různé cesty. Prostor má tvořivost pracovníků.

  3. Podařilo se nám změnit klima školy. Zmizelo napětí, spěch. Naši školu charakterizují znaky dobrého klimatu: srdečnost, vstřícné prostředí, vysoké očekávání (od dětí i učitelek), promyšlená motivace (opět od dětí i personálu), partnerské vztahy s rodiči a veřejností.

 

 

Takový postup předpokládal vytvoření záměru, který kolektiv přijal a zvnitřnil. Organizace předškolního vzdělávání i provozu má jasně stanovená pravidla fungování. K dobré komunikaci na škole přispívá také úcta k lidem a jejich práci, podpora profesionálního i osobního růstu, zlepšování fyzických podmínek na pracovišti, propracovaný systém odměn a uznání. 
Objektivní okolnosti ovlivnit nemůžeme, ale chceme ovlivňovat subjektivní faktory. Tedy vztahy a úroveň komunikace.
Myslím si, že každý podle svých sil ještě vykonáme svůj díl, aby po nás, jak to výstižně řekl velký Moravan Palacký, aspoň nějaká památka zůstala v dějinách člověčenstva.