Od minulosti k dnešku

Ve školním roce 1940/41 byla zřízena v Protivanově mateřská škola. Byla umístěna v domě MUDr. Alexandra Luňáčka (umístění schváleno 2.9.1940 komisí okresního úřadu). Zapsáno bylo 19 chlapců a 24 děvčat tj.43 dětí.


Ve školním roce 1941/42 byla mateřská škola přemístěna do obecního domu č.220 (byt a ordinace MUDr.Ivana Fleischera). 1.ledna 1942 byla přestěhována do obecního domu č.16 , zde byla až do roku 1973. Měla stále polodenní provoz.
V roce 1973 byla postavena nová základní škola a do přízemí byla přestěhována mateřská škola nyní již s celodenním provozem. Počet dětí byl 56.


V roce 1978 byla postavena nová mateřská škola a tu využíváme dodnes.Počet dětí v školním roce 1978/79 byl 68.(38 chlapců a 30 děvčat).Tak bylo dovršena budování školství u nás v Protivanově.

První učitelkou byla Věra Nelibová.

Od 1.9.1941 do 1.9.1945

pracovala učitelka Jiřina Brabcová z Těchova u Blanska.

Od 3.9.1945 do 30.11.1945

pracovala učitelka Dobroslava Zemánková z Boskovic.

Od 1.12.1945

nastoupila učitelka Marie Trnečková provdaná Mnichová z Protivanova č 153 do 27.června 1973.

Od 1.9.1973

pracovala v mateřské škole:ředitelka Libuše Trnečková Protivanov 258,
učitelky Eva Gottvaldová z Bukové, Bohumila Poláková Protivanov 222, Marie Mrvová Protivanov 144.

Od 1.9.1974

nastupuje na mateřskou školu absolventka pedagogické školy v Boskovicích, Iva Vybíhalová Protivanov 107 za učitelku Evu Gottvaldovou, která se stěhuje do Brna.

Od 1.9.1976

nastupuje na mateřskou školu Jirka Ptáčníková Protivanov 164 za učitelku Marii Mrvovou, která se stěhuje do Prostějova.

V roce 1992

odchází do předčasného důchodu učitelka Bohumila Poláková a pro nižší počet dětí pracují na mateřské škole pouze 3 pedagogické pracovnice.

V roce 1996

odchází do starobního důchodu ředitelka školy Libuše Trnečková a od 1.9.1996 na základě konkurzního řízení byla jmenována ředitelkou školy Iva Vybíhalová. Libuše Trnečková pracuje jako učitelka.

V roce 1998

odchází do předčasného starobního důchodu učitelka Jirka Ptáčníková a na mateřskou školu nastupuje od 1.1.1999 učitelka Libuše Sedláková Protivanov 310 (učila do této doby v Plumlově – 25 roků).

Od 1.1.1999

pracujeme ve složení: ředitelka Iva Vybíhalová,učitelky Libuše Sedláková a na zkrácený úvazek učitelka Libuše Trnečková starobní důchodce.

Od 1.9.2001

pracujeme ve složení: ředitelka Iva Vybíhalová, učitelky Libuše Sedláková a na zkrácený úvazek učitelka Jirka Ptáčníková starobní důchodce.

Od 1.9.2005

pracujeme ve složení: ředitelka: Iva Vybíhalová, učitelky: Libuše Sedláková a absolventka pedagogické školy v Boskovicích Michaela Pejřová Protivanov 355, dosud.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy dal souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga integrovaného dítěte od 1.1.2007 do zahájení povinné školní docházky integrovaného dítěte tj. do 31.8.2008
Asistentem pedagoga se vystřídaly: Kateřina Trundová, Protivanov 320, Milena Kejíková, Protivanov 221, Jana Ptáčníkova, Protivanov 293.