ŠVP

 

Svět kolem nás.doc (46 kB)

 

SVĚT KOLEM NÁS

Charakteristika : 
Název orogramu vychází ze skutečností dětem blízkých a dále je rozvíjí temata.
Vzdělávací obsah programu představuje ucelenou, uspořádanou a postupně navazující řadu tematických celků. Temata jsou zpracována na dobu jednoho týdne, dle potřeby je lze prodloužit nebo zkrátit. Vše se přizpůsobuje dané situaci, přáním dětí a jejich potřebám. Program vychází z praktických zkušeností dětí, využívá jejich zvídavost, probouzí v nich chuť dívat se kolem sebe a snahu ukázat vše, co umí. Seznámí se s nejbližším okolím, rozvíjí se jejich kladný vztah k přírodě, domovu, obci.
Je vypracován pro podmínky naší mateřské školy, která se nachází v nejvýše položené vesnici okresu Prostějov, uprostřed krásné přírody Drahanské vrchoviny s nejvyšším vrcholem Skalky 735 m.n.m. Přijeďte k nám, poznáte a zažijete mnohem víc.
Program je zpracován pro dvě třídy, liší se v obsahu konkrétních denních aktivit. 
Cílem je podpora duševní hygieny dětí, rozvoj intelektu, řeči, poznávacích procesů a funkcí, citů, vůle a tvořivosti cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností.

Strategie školy:
Úspěchu dosáhnout rozvíjením silných stránek školy a postupným budováním čtyř pilířů úspěchu !
Pilíře úspěchu:
1. Dítě s pozitivním přístupem k sobě a k druhým. Dítě, které usiluje o spolupráci, o komunikaci s okolím, o své uplatnění v kolektivu. Ten , který nechce a nedosáhne úspěchu chceme vědět proč ?
2. Spolupracující rodiče.
3. Tvořivá, kompetentní učitelka, která své práci rozumí.
4. Kvalitní a funkční vzdělávací program.

Časový rozsah: 1 rok
Věková skupina: homogenní