Zájmové činnosti

 

  Druh činnosti Vedení Počet dětí
1. Tělovýchovný Ředitelka 14
2. Výtvarný Učitelka 12
3. Logopedická prevence Učitelka 8
4. Taneční Trenérka 16